MVM Dharamshala maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

3.2

ACRES LAND

234

STUDENTS

34

TOTAL STAFF

1991

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Village - Khatehar P.O. - Dhagwar
Distt.- Kangra, Dharamshala (176001) - Himachal Pradesh
: 01892 - 275576
: 01892 - 275576
: mvmdharamshala@mssmail.org